FANTOMO – “Mi estas mi, eĉ se mi estas fantomo.” – Trilerrakonto

“Kiom multe ŝi ŝanĝiĝis! Kiel bela ŝi estas!” Mi pensis al mi, dum la virino antaŭ mi rigardis min kun malĝojaj okuloj. “Ho mia amo!” mi volis diri. “Kiel antaŭe, lasu min kuŝi plata sur via genuo, vi karesu miajn harojn. Mi toleros la fumon en la malluma valo por vi. Mi estas mi! Eĉ se mi estas fantomo.”

Mia plej granda deziro en mia vivo estis skribi en taglibro tion, kion mi vidis kaj sentis dum mia lasta spiro. Mi estis kridanto, do mi certis, ke la mortanĝelo venos por preni min. Mi ĉiam portis kajeron kun mi kaj estis atentema, por ke mi povu kapti plumon kaj paperon kaze de la plej eta akcidento.

Kompreneble mi ne sciis, kiel mi mortos, sed kiom da malsamaj manieroj unu sola junulo, kiu ĵus eklaboris, povus esti destinita morti? Mi povus kapti diversajn malsanojn, mi povus esti trafita de aŭto dum mi transiris la straton, peco de grandega etaĝdomo povus fali sur mian kapon sur la vojo, aŭ mi povus esti vundita de kuglo akcidente, entute. Fine mi estis loĝanta en la urbo kun ĉiaj homoj. Kio alia ĝi povus esti?

Ĉi tie, ĉi tiu konfido kaŭzis la katastrofojn, kiuj trafis min. Mi mortis tiel, kiel mi neniam povis imagi. Homo vokas problemojn per sia propra lango. Iutage li faras tion, kion li diras “Mi neniam faros ĝin”, kaj tio, kion li diras, “ĝi neniam okazas al mi” sekvas lin kiel gviditan kuglon.

Mi havis amikon kun kiu mi dividis ĉambron dum miaj universitataj jaroj. Li estis mia rolmodelo kun sia intelekteco, forta elokventeco kaj unikaj interesoj. Li estis bela, kompreneble. Kiam ni kune partoprenis en ĉirkaŭaĵo, ĉiuj okuloj estis direktitaj al li. Honeste, mi neniam estis ĵaluza. Mi nur admiris kaj sekvis lian ekzemplon.

Li vivis en harmonio kun naturo. Li kampadis sola dum semajnfinoj, kaj li asertis, ke ĝi povus pluvivi ĉie, kie ĝi restis sur la planedo. Arbaro aŭ dezerto, ne gravas! Li sciis ĉion pri herboj aŭ venenoj. Li legis alchemion, kaj li ofte ripetis la vortojn de Paracelsus: La dozo faras la venenon.

Li rakontis al mi interesajn faktojn. Ekzemple, li diris, ke la ekzisto de zombioj eblas. Eblis aspekti mortinto kun venena miksaĵo akirita de bufoj kaj puffiŝoj. Estis veraj kazoj registritaj tiel en afrikaj landoj. En la 60-aj jaroj, viro nomata Clairvius Narcisse en Haitio estis vendita al sorĉisto de siaj fratoj pro disputo pri kamparo. Post estado oficiale registrita kiel morta, li estis elfosita el la tero kaj laboris sur la kampoj dum jaroj kiel sklavo de la sorĉisto. Mi kutimis aŭskulti la interesajn eventojn, kiujn li rakontis kun admiro.

Kompreneble, kiel ĉiuj aliaj en la mondo, la vivo de Nihat ne estis perfekta. La trajtoj, kiuj donis al li superecon, ankaŭ alportis obstaklojn alimaniere. Ekzemple, li ne povis amikiĝi, ne povis fidi iun ajn krom mi. Pro liaj scioj kaj familia riĉeco ofte alproksimiĝis al li malsinceraj kaj memserĉemaj homoj.

Tra la jaroj, dum mi akiris socian medion kiel averaĝa homo, Nihat, kiu havis superecojn en ĉiu kampo, restis sola. La ironio de la vivo!

Ni tenis kontakton post diplomiĝo. Kiel postulo de amikeco, mi provis neniam lasi Nihat sola. Mi fariĝis referenco por ke li trovu laboron, kaj eĉ kondukis lin al dungointervjuo. Mi volis, ke li havu bonan laboron kaj havu feliĉan familion.

Kiam mi renkontis mian estontan fianĉinon, Leyla, Nihat estis kun ni en plej multaj el niaj kunvenoj. Li rigardus Leyla kun admiro kaj ofte diris, kiel bonŝance mi gajnis ŝian amon, sed li ne kreus ŝancon por si mem. Per Leyla, mi aranĝis, ke Nihat renkontiĝu kun diversaj kandidatoj. Li ne iris kun iu el ili.

Kun la paso de la tempo, mi konstatis, ke malgraŭ ĉiuj plibonigoj en lia vivo, Nihat neniam ridetis. Li ne legis kiel antaŭe. Li ne iris al la montaro kun dorsosako, ne boligis diversajn herbojn en la kuirejo. Ĉi tiu depresio daŭris plurajn monatojn. Fine, li forlasis sian laboron. Li ne vidis sian familion, li neniam forlasis sian domon.

Mia menso dividiĝis en du, krom mia ĉiutaga vivo. Dum unu parto amis Leyla kaj metis la brikojn de la bela estonteco, kiun ni konstruos kun ŝi, la alia parto skuis Nihat kun patra amo. Mi provis telefoni lin ĉiutage por igi lin denove ĝoja.

“Paku vian tendon sabate, vi sentos, ke vi renaskiĝis, se ni ricevos tiun montan aeron. Venu knabo!”

Mi priskribis miajn spertojn troige. Kiaj estas miaj geedziĝaj planoj, kio okazas en la laboro… Mi volis kuraĝigi lin, mi volis revenigi mian malnovan viglan amikon. Miaj klopodoj daŭris dum sezono.

La arboj, kiujn mi plantis komence de la somero, ekfruktis. Mi eksciis, ke Nihat forlasis la domon vendrede kaj pasigis tempon en la arbaro apud lageto. Sabate li veturis per boato sola. Mi vekiĝis dimanĉe matene, kiam la telefono sonoras.

“Kerem!” diris konata voĉo. “Venu, lavu vian vizaĝon, prenu viajn sakojn, ni iras al la monto!”

Mi volis krii, “Hura!” Mia amiko revenis! Kun la entuziasmo de miaj studentaj tagoj, mi saltis el la lito kaj pretiĝis. Surmetinte miajn dikajn ŝuojn, mi profunde enspiris, spiris la freŝan aeron de la suna tago, kaj eniris mian aŭton kaj veturis al nia kunvenejo.

La aŭto estis varma kiel forcejo, mia kolo superŝutita de ŝvito. Mi veturis ĝis la fino de la vojo ĉe la montpiedo kaj zorge parkis. Serĉante histon en la gantujo, mi trovis la kajeron, kiun mi ĉiam kunportas. Mi sulkigis mian nazon. Ĉu mi iam mortus sur ĉi tiu alta monto, en ĉi tiu bela vetero? Kontraŭe al mia kutimo, mi lasis la kajeron kie ĝi estis, malsupreniris, klinis min al roko kaj enspiris la freŝan aeron.

Kvin minutojn poste, alia aŭto ekiris malantaŭ la mia. Se mi ne scius, ke temas pri Nihat, mi ne konus lin. Liaj izolitaj semajnoj malfortigis lian korpon. Liaj haroj estis tonditaj kaj nigraj okulvitroj kovris lian vizaĝon.

Lia vizaĝo estis pala. Mi iomete incitetis por ridigi lin, mi stumblis super liaj vestaĵoj, li falsis ridon. Tiam mi klare komprenis, ke Nihat ne estas sana. Mia amiko probable estis sub influo de deprimo.

Li grimacis. “Ĉu vi ŝvitas?”

“La aŭto estis varma. Aŭ ĉu mi flaras?”

“Iom,” li diris, mildigante sian mienon. Li elprenis malgrandan kruĉon el sia sako. “Rigardu, kion mi alportis al vi, Kerem! Vi frotas ĉi tiun solvon sub viaj akseloj, vi adiaŭas la odoron.”

Kurioze mi prenis la kruĉon kaj enrigardis ĝin. “Mi esperas, ke ĝi ne estas toksa,” mi diris.

“Hontu vin! Kiam vi vidis, ke mi ne povas dozi miksaĵon? Mi elektis la materialojn per miaj manoj, kiom da tagoj mi traktis ĉi tion. Tre utila, provu ĝin kaj vidu. Ho, mi reprenos ĝin se vi ne volas ĝin.”

“Ne, ne!” Mi diris scivoleme. Mia frunto nevole sulkis, kiam mi malfermis la skatolon kaj flaris ĝin. “Ĉi… iom…”

“Ĝi odoras kiel fiŝo.” li diris, skuante la kapon. “Prave! Ĉar ĝi enhavas marmanĝaĵojn. Mi povus aldoni esencon, parfumon, sed ĝi estus nenatura, ĉu ne? Vi ne povas flari ĝin, kiam ĝi estas sur via haŭto.”

Mi ne bezonis diri ion pli. Mi aplikis la fiŝan miksaĵon de Nihat al mia kolo, mentono kaj akseloj. La lokoj, kie la miksaĵo tuŝis, komencis sensentiĝi. Ĝi devis esti tre efika formulo.

Dum ni supreniris padon “Vi pravis!” li diris. Lia voĉo sonis tiel gaja kiel en niaj malnovaj tagoj. “La montara aero estos bona, tre bona.”

Ni grimpis al la supro de alta roko. Niaj aŭtoj aspektis kiel formikoj sube. La vido estis grandioza. La nova tago leviĝis de la montoj antaŭ li, kaj rigardis la pinton. La nebulo, kiu ĉirkaŭis la valon, dividis la sunlumon en trabojn. La ombroj de la arboj flankenmetiĝis por renkonti la sunon. Mi malfermis kaj fermis la okulojn plurfoje por konservi ĉi tiun bildon en mia memoro.

En ĉi tiu momento, kiam la vivo montris sin en sia tuta gloro, la morto estis la lasta ideo, kiu venis en mian kapon.

Mi ricevis piedbaton en la malantaŭo. Mia korpo ruliĝis laŭ la monto kiel stano. Mi frapis mian kapon kelkajn lokojn. Miaj genuoj kaj kubutoj vundiĝis; kudrilaj folioj enprofundiĝis en mian haŭton. Tamen post kelkaj metroj mi povis halti trafante grandan ŝtonon. Mia kapo turniĝis al la montopinto. Mi povis vidi Nihat kuri al mi.

“Kerem!” li kriis. Li staris apud mi kaj kaptis mian mentonon per la manplatoj. “Vekiĝu, vekiĝu! Mi sekvis la diablon. Mi ĵaluzas pri vi Kerem! Malgraŭ miaj plej bonaj penoj, kiam mi ne kapablis memstare vivi, mi ĵaluzis pri via pliiĝo. Mi dankas vin pro tio, kion vi faris por mi. Dum momento, la diablo puŝetis min por piedbati! Vekiĝu! Mi ne volas, ke io okazu al vi! Mi ne povas toleri ĉi tiun bedaŭron!”

La stranga afero estis, ke mi estis ekstreme konscia. Mi fartis bone krom la doloro en diversaj korpopartoj. Mi aŭdis ĉion, kion li diris, sed mi ne povis malfermi mian buŝon aŭ movi miajn fingrojn. Mi pensis, ke mi estas paralizita. Mi pleniĝis de kolero kaj sento de senpoveco.

Nihat plu ploris. “Ne mortu, bonvolu ne morti!” li petegis. Post tio, li trankviliĝis. Li elprenis sian telefonon kaj telefonis al la ambulanco. Li diris, ke ni estas sur la monto, mia piedo glitis kaj mi falis. Mi ne spiris, ankaŭ mia koro ne batis.

“Mensogulo!” Mi pensis krii. Mi decidis atendi, ke mia movado revenu por rakonti ĉion al la polico. La monta vento blovis tra miaj haroj kvazaŭ por konsoli min, kaj la formikoj rampis super miaj fingroj.

Kiam UMT alvenis, mia korpo sentis pezan. Eĉ mia konscio estis iom nebula. Miaj refleksoj ĉesis funkcii. La stevardoj, kiuj mezuris mian pulson, rigardis unu la alian per maltrankvilaj okuloj. Dirinte ion al Nihat, kies vizaĝo estis ruĝa pro ploro, en la formo de “ni bedaŭras”, ili kuŝigis min sur brankardo kaj kovris mian vizaĝon.

Mi ne kredis ĝin. Mi ne kredis, ke mi mortis dum mi atendis en la kadavrejo, kiam Leyla venis al la hospitalo kaj ploris apud mia lito, aŭ kiam la imamo lavis min. “Karaj oficialuloj, io misas!” diyordum içimden. “Mi diris al mi mem. “Mi vivas! Mi vidas vian malĝojon, vian rapidon!” En la du tagoj, kiuj pasis ĝis la funebro, miaj klopodoj agi finiĝis frustre. Eĉ portante min en ĉerko envolvita en mortotuko, mi esperis montri, ke mi vivas.

Nun, kiam mi pripensas ĝin, mia deziro estis nenio alia ol vana sonĝo. Oni ne povas rimarki, ke li mortis, por ke li povu registri la momenton de morto! Ili metis min en mian tombon. Ili ĵetis malpuraĵon sur min per ŝoveliloj. Kiam la mondo tute malheliĝis kaj kvietiĝis, tiam mi konvinkiĝis: mi mortis.

Kiel mi diris, ke mi estas kredanto, mi ankoraŭ miras, ke la anĝelo de la morto ne venis. Mi tranoktis silente – unu nokto laŭ la percepto de la mondo. Poste aŭdiĝis fluo de aero, teruraj bruoj. Mi sentis dekojn da manoj sur miaj ŝultroj, brakoj kaj kruroj. Ĉi tiuj manoj eltiris mian korpon, metis ĝin sur alian plankon. Mi aŭdis motoran bruon. Dum ĉio ĉi okazis, la mallumo neniam malaperis. Tiam mia konscio falis en la dormon de obskuro.

Mia temposento tute perdiĝis, kiam flava lumo brilis, ke ĝi preskaŭ bruligis miajn pupilojn. Povus pasi tago aŭ jaro de kiam mi estis entombigita. Kiam mi palpebrumis, la bildoj klariĝis. Mi konstatis, ke mi estas ene de konkreta ĉelo simila al lifta kabano. La lumo venis de lampo en la plafono. Antaŭ mi estis ŝtono kaj sledmartelo. Dikaj ĉenoj pendantaj de miaj maleoloj… Mi ektremis ĝis miaj ostoj kiam raŭka terura voĉo ordonis al mi stariĝi.

Kvankam mi pensis, ke miaj genuoj ne povus porti min, mi sukcesis moviĝi, kaj mi komencis atendi senpove en tiu varma kaj sufoka etoso. La voĉo diris al mi, ke mi iris al infero. Ĝi diris al mi, ke mi vivis kiel malbona homo, ĉar mi fanfaronis pri tio, kion mi havis al aliaj homoj. Tamen mi ankaŭ havis malgrandajn favorojn, por ke ili ne ĵetu min en la fajron. Ili lasis min dormi, manĝi kaj trinki iomete. Dum la tuta cetera tempo mi rompus ŝtonojn por ĉiam. Kiam la ŝtono rompiĝis, nova venos.

Kiam mi malfermis la buŝon, la voĉo tuj intervenis. Mi estis severe malpermesita paroli. Se mi parolus, min punus la turmento de la fumo en la malluma valo. Ili volis, ke mi spertu ĉi tiun punon unufoje, por ke mi komprenu, kio okazos al mi, mi silentos, mi silentos por ĉiam.

Nigra fumo plenigis la kvar angulojn de la plafono. Fajro ekbrulis en miaj pulmoj, kaj mi ekploris, tordiĝante sur la tero, penante ne krii. La unuaj tagoj pasis kun doloro kaj sufero. Ĉiufoje, kiam mi malrapidiĝis aŭ evitis laboron aŭ miaj brakoj laciĝis levi la sledmartelon, la ĉenoj ligitaj al miaj kruroj estis elektrokutitaj. Kaj kiam mi nevole disigis miajn lipojn, mi estis punita de fumo. Kvankam mi petis pardonon, glutante, klinante mian kapon, farante strangajn bruojn kun la lipoj firme fermitaj, neniu respondis al mi.

Strange sufiĉe, dum la tempo pasis, mi alkutimiĝis al ĉi tiuj severaj kondiĉoj. Mi dormis dum kelka tempo sidante, poste vekiĝis, manĝis la panon kaj trinkis la akvon sur la pleto alportita tra la truo en la muro, kaj tuj kiam mi reakiris miajn fortojn, mi iris al la ŝtono. Mi estis kiel roboto, ne stumblante aŭ malfermante mian buŝon, do mi ne estis punita de elektro aŭ fumo.

Mi ne plu pensis pri miaj memoroj en la mondo. Venis tempo, kiam mi forgesis, ke mi iam vivas. Kiam mi aŭdis bruojn super mia konkreta ĉelo, mi daŭrigis mian laboron senhezite. Eĉ kiam la plafono de la ĉelo estis malfermita, kiam persono surhavanta polican uniformon ĉirkaŭbrakis min kiel ĉifona pupo kaj eltiris min, mi tenis miajn okulojn sur la ŝtono kaj provis ne lasi la sledmartelon.

La lumoj pliiĝis, la sonoj pliiĝis, la pejzaĝoj ŝanĝiĝis. Homaj vizaĝoj viciĝis ĉirkaŭ mi kaj diris ion al mi. Mi ne povis kompreni iun ajn el ili. Ili kondukis min al granda blanka konstruaĵo. Ili kuŝigis min sur blanka lito kaj ligis ĝin al mia brako tra pipoj, pri kiuj mi forgesis la nomon. Viro en blanka surtuto venis. “Sinjoro Kerem!” Mi sentis min konata, kvazaŭ mi scius la signifon de la vorto. “Mi estas via kuracisto, Ümit Yılmaz. Mi provos klarigi, kio okazis al vi. La persono nomata Nihat venenis vin.”

Vortoj gajnis kaj perdis sencon en mia menso. Mi povis aŭdi la voĉon de la viro en la blanka mantelo seninterrompe, sed mi povis ekkapti liajn vortojn kvazaŭ mi aŭskultus interferiĝan radion.

“La veneno bremsis vian korfrekvencon kaj spiradon. Tial oni decidis, ke vi mortis medicine kaj jure. Post via entombigo, la pordistoj dungitaj de la persono nomata Nihat kaŝe elfosis vin el la tero. Ili enfermis vin en la konkreta ĉelo, kiun ili metis sub la teron sur sian propran teron. Ili kredigis vin, ke vi mortis kun diversaj sugestoj kaj torturis vin.”

Mi fikse rigardis la kuraciston kun malplena mieno. Mi ne sciis, kion li diras, sed lia parolo trankviligis min.

Post kiam la viro en la blanka surtuto finis paroli, li lasis min sola. Mi komencis memori, ke ĉi tio estis hospitalo. Flegistinoj kontrolis min ĉiujn dek aŭ dek kvin minutojn. Kio okazis al mi? Kiel mi reviviĝis post mia morto? Aŭ ĉu mi ne revenis? Ĉu mi estis fantomo kuranta de la infero? Ĉu ili bruligus mian hepaton per la vaporoj, enfermus min reen en la konkreta ĉelo?

Post iom da tempo, la ĉambra pordo denove malfermiĝis. Persono, kiun mi konis, kiun mi konis per ĉiuj miaj ĉeloj, eniris la ĉambron. Mia Leyla venis! Ŝi venis viziti min. Mi provis rideti. Ŝiaj haroj estis kreskinta ĝis ŝia talio, kaj ŝia vizaĝo estis maturiĝinta.

Ŝi rigardis mian vizaĝon dum momento kaj turnis sin al la kuracisto. “Diru la veron,” ŝi diris. “Ĉu li vere estas Kerem?”

Leyla obĵetis, ke mi povus esti Kerem, argumentante, ke mi aspektas tro malforta kaj deprimita, dum la kuracisto diris, ke estas eksterordinare, ke mi eĉ povus travivi kvin jarojn sub tiuj kondiĉoj.

Longe poste, la virino, kiun mi amis, alportis ŝiajn manojn al ŝia vizaĝo kaj plorĝemis. “Ve al mi, kia fiulo estas ĉi tio? Kiel mi povis kredi tian viron, cetere mi edziĝis al li! Kerem, ah, Kerem”

Ĉu ni geedziĝis? Mi povis memori nenion. Post iom da tempo, ŝi ekparolis pri sia infano, pri edukado de ŝi aŭ li sen patro. “Ne,” mi pensis, mi fartos bone. Eĉ se mi ne memoras ŝian aŭ lian nomon aŭ ekziston, mi ne lasos nian infanon sen patro.

“Nur kredu min,” mi diris. Mi ĵuras, ke mi diris ĝin, eĉ se mi ne movis miajn lipojn, eĉ se mi ne sonigis. “Kiel vi ŝanĝiĝis! Kiel bela vi estas! Ho mia amo! Kiel antaŭe, mi kuŝas plata sur via genuo, vi karesas miajn harojn. Aŭskultu min, aŭskultu min, por ke mi malfermu mian buŝon. Mi toleros la fumon en la malluma valo por vi. Mi estas mi! Eĉ se mi estas fantomo… ”

Dankon pro legado! Elektu iun ajn kaj daŭrigu:

· 🔺 · · · ♊️ · · · 💥 ·

Elektu listo(j)n:

Respondi